Spring naar de inhoud
Huisreglement van vakantiewoning

“DE KWETSHAGE”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWONING “DE KWETSHAGE”

1/Huisdieren

Huisdieren worden eventueel toegelaten.

Voorwaarde en afspraak is dat…

De huurders dit steeds op voorhand bekendmaken. ( welke en hoeveel )

De huurders bij het verlaten van de woning alle “aan deze huisdieren te wijten zaken en of afval ” netjes opruimen in de respectievelijke afvalzakken.

2/Roken

Roken in huis en in de houten fietsstalling is niet toegelaten, de woning en garage moeten rookvrij blijven. ( Vandaar zijn er ook overal rookmelders voorzien )

Buiten kan je roken, er is een grote tuin met overdekte lounge en groot terras.

3/Nutsvoorziening

Water / Gas en elektriciteitsverbruikzijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal verbruik gaat.

4/Berging

Alle huishoudtoestellen zoals wasautomaat / droogkast / diepvries / koelkast en alle andere elektrische toestellen zijn vrij te gebruiken door de huurder.

We verwachten enkel dat deze na gebruik terug proper en gereinigd achtergelaten worden.

5/Parkeren

Auto’skunnen geparkeerd worden op de oprit indien de wagens geen last hebben van olieverlies.

De eventuele schoonmaakkosten worden aangerekend.

Verder is ook langs de straatzijde is parkeren mogelijk . ( 5 auto’s in totaal )

6/Bedlinnen / handdoeken

De vakantiewoning heeft 4 kamers.

Deze hebben twee dubbele bedden van 180 cm breedte en zes eenpersoonsbedden van 90 cm breedte.

De bedden zijn uitgerust met standaard bedgoed ( hoeslakens ).

Zelf meebrengen van eigen overtreklinnen is hiervoor echter nodig.

We denken hierbij aan dekbedovertrekken / kussenslopen.

We hebben natuurlijk altijd eigen bedlinnen ( in reserve )

Een toeslag wordt hiervoor dan aangerekend indien er geen eigen bedlinnen gebruikt wordt.

Handdoeken worden ook verondersteld van zelf mee te brengen.

Indien nodig is handdoeken bijvragen uiteraard ook mogelijk mits afspraak.

7/Keuken

In de keuken staat een vaatwasser, dus geen product vergeten mee te brengen wanneer jullie die willen gebruiken. Keukengereidient gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden.

Gelieve ook voldoende keukenhanddoeken mee te brengen.

Er worden nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen of uitgietbakken gegoten.

8/Lounge / fietsstalling

In de gesloten fietsstalling kan men makkelijk 10 fietsen plaatsen met elektrische aansluitmogelijkheden.

Ook allerhande buitenspeelgoed hier aanwezig kan vrij gebruikt worden.

De BBQ voor 10 personen staat hier ook opgesteld en kan vrij gebruikt worden.

We verwachten enkel dat deze na gebruik terug proper en gereinigd achtergelaten wordt.

Verder zijn in de achterliggende open lounge zetels voorzien voor min 10 personen.

De kussens hiervoor liggen opgestapeld in de gesloten fietsstalling

Deze worden geacht om steeds in de gesloten lounge gelegd te worden s ’avonds en of na gebruik.

9/Sorteren huisafval.

Glas, karton en papier worden in daarvoor gelabelde bakken gesorteerd.

PMD (blauwe zak), keuken- en restafval (oranje zak) worden eveneens correct gesorteerd.

Er is een legende aanwezig met daarop ophaaldata voor PMD en huisvuil.

De oranje vuilniszakken mogen elke woensdagavond aan de straatzijde geplaatst worden (die wordt donderdagochtend opgehaald).

Er zijn 2 oranje vuilniszakken in de prijs inbegrepen. Toeslag voor extra vuilniszakken bedraagt € 1,50 per zak.

v De glasbak wordt door jullie geledigd in de glascontainer nabij het sportcomplex te Varsenare. Wanneer het glas in de woning achtergelaten wordt, rekenen we € 10.

Karton en papier mag in de daarvoor bestemde bak geplaatst worden en blijven liggen.

Niet navolgen van deze zaken zullen verrekend worden via de waarborg.

10/Opruimen en Eindschoonmaak

De woning en tuin worden veronderstelt opgeruimd te worden.

We verwachten ook dat het afval gesorteerd wordt en het huis , tuin en tuinspeelgoed in hun oorspronkelijk staat achtergelaten blijven.

De eindschoonmaak nemen wij voor onze rekening.

Bij ernstige inbreuken op bovenvermelde zal er een verrekening gebeuren via de waarborg.

11/Internet

Er is internetmetgratis Wi-Fi aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is steeds verboden.

12/Capaciteit woning

De woning is voorzien voor max. 10 personen. Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen of personen te weigeren.

13/Door – onderverhuur

De woning mag nooit onderverhuurd worden.Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.

14/Duur Contract

Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode. De woning mag voor de gehuurde periode niet doorverhuurd worden aan andere personen.

Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

15/Nalatigheid

Het huis wordt aangeboden in zuivere / propere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingenwordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

Wanneer er bij aankomst iets niet in ordeis, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

16/Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheidt.o.v. de huurders voor:

v Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.

v Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf

v Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

17/Gezinsvriendelijkheid

De huurder draagt zorgvoor de woning. We zijn een gezinsvriendelijke vakantiewoning, als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie in de kust streek en het Brugs ommeland dan zijn jullie van harte welkom.

Als het de bedoeling is om een fuif te houden dan is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met overdreven lawaai.

18/Nachtlawaai / leefregels

Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.

Daarom

De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellenwanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

Verder

De eigenaar kan indien misbruiken opduiken zijn eigendom betredenom het niet naleven van de afspraken en of nalatigheden vast te stellen en dit zonder de toestemming van de huurder.

De eigenaar is wel gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

19/Milieuhinder / leefregels

Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat vuurwerk en gebruik van vuurkorven administratief kan beboeten.

Daarom

De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellenwanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

Verder

De eigenaar kan indien misbruiken opduiken zijn eigendom betredenom het niet naleven van de afspraken en of nalatigheden vast te stellen en dit zonder de toestemming van de huurder.

De eigenaar is wel gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

20/Besluit

De huurder verplicht zich er toe alles hierboven gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

De huurder verplicht zich er bovendien toe alles in dezelfde staat achter te laten als bij aankomst en tekent hiervoor bij aankomst met akkoord het contract onderaan.

Met vriendelijke groeten

Uitbaters vakantiewoning “de kwetshage”

nl_BENederlands (België)